Blogger news

Odia Upasana Sangeeta

ଉପାସନା ସଂଗୀତ

ଅଟନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପି ମୋର ସଙ୍ଗରେ
ଅଟେ କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାଧୁ ମରଣ
ଅନନ୍ତ ଇଶ୍ଵର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହା ନାମ ହେ
ଅନାଦି ଇଶ୍ଵର ଦୟାର ସାଗର
ଅରୂପ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ

ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଚାହେଁନା ଜୀବନେ
ଆଃ କି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର
ଆଃ କି ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ ଆଃ କି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାତଃ
ଆଜି ଉଠିଲେଣି ଧର୍ମଭାନୁ
ଆରତ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ
ଆରେ ପାପୀ ଭାବି ରହ ନ ଚାଲ
ଆରେ କଠିନ ମନ
ଆସେ କେ ଆସ ଦେଖିବ
ଆସ ପ୍ରଭୁ ମେଳ ନିକଟେ
ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆସ ଆଜି
ଆସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ସେନା
ଆସ ଭାଇ ହେ କରି ସୁଗାନ
ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା
ଆସ ସର୍ବ ପାପୀ ସତ୍ଵରେ
ଆସ ହେ ଭାଇ ଏକ ହୋଇବା
ଆସ ହେ ହୃଦୟ ସଖା
ଆହେ ବଳିକୃତ ଯୁବାମେଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଆହେ ଭଜମନ
ଆହେ ଯୀଶୁ ଇଶ୍ଵର ହୋଇ
ଆହେ ଯୀଶୁ ତବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ
ଆହେ ଯୀଶୁ ଦୟାଵାନ
ଆହେ ଯୀଶୁ ଯିବି ତୁମ୍ଭ ବିନା କାଠାରେ
ଆହେ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ ଅନାଦି
ଆହେ ସ୍ଵର୍ଗବାସୀ ରାଜନ

ଈଶ୍ଵର ଜଗଦୀଶ୍ଵର

ଉଠ ବହନ ହେଉଛି ବେଳ
ଉଠ ହୁଅ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନ୍ଧକାର
ଉଠ ଉଠ ବେଗେ ଆହେ ପଥିକ
ଉଠାଅ ଉଛେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ବେଷ୍ୟେ


ଏ ନବ ଯୌବନ ବୟସ ଦିନୁ ଦିନୁ


କର ଆହେ ନରଗଣ
କର ହେ ମୋତେ ତୁମରି
କର କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି
କର ଦୃଷ୍ଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି
କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବ ଯୀଶୁ ମହାରାଜାଙ୍
କୁ କର ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ
କିପାଁ ଵିମଗ୍ନ ହେବି ମୁ ବିପଦରେ
କିପାଁ ମନରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା
କିପାଇଁ ଭାବିତ ମୁହିଁ
କିପାଇଁ ସଦା ଅସ୍ଥିର ହେଉ ମନ
କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୀଶୁ ଅନାଅ
କୃପା ନିର୍ଝରଠାରୁ ବର କନ୍ୟା
କେଡେ ଅନିତ୍ୟ ଅଟଇ ନର ପ୍ରାଣ
କେଡେ ଅନାଦ ଜନ୍ମାଇ ସ୍ଵର୍ଗପୁର
କେଡେ ମନୋରମ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ
କେଡେ ମିଷ୍ଟ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି
କେଡେ ଦୁଃଖ ଦିଅଇ ମୋ ମନ୍ଦ ମନ
କେ ଦେବ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ
କେବେ ସେହି ଶୁଭ ଦିନ

No comments:

Home Ads

Powered by Blogger.