Blogger news

Prabhu Tume Mo Sahaya Lyrics

Prabhu Tume Mo Sahaya Lyrics | Odia Jesus Song Lyrics

Prabhu Tume Mo Sahaya Lyrics is a beautifully composed meaningful Odia Jesus Song. This Odia Song Lyrics says Lord You are with me and my Shepherd.

Prabhu Tume Mo Sahaya Lyrics

Prabhu Tume Mo Sahaya
Mo Prati Palaka

Dina Pare Dina Rati Pare Rati
Biti Jae Masa Barasa
Aradhna Kare Tumari Ashare
Paebaku Tuma Asisha

Prati Dina Prati Praharare
Prabhu Tume Achha Mo Pakhare (2)
Nidra Jae Ati Soalare
Prabhu Niti Tuma Nama Dhare
Sanyadhipati Sadaprabhu He

Tuma Rachana Ra E Jibana
Tumari Dayara Mo E Prana (2)
Papa Dosha Mora Kshyama Kara
Dia Tume Mote Paritrana
Anadi Raja Sadaprabhu HaiNo comments:

Home Ads

Powered by Blogger.