Blogger news

He Sakala Desha Lyrics

He Sakala Desha Lyrics | Odia Christian Song Lyrics

He Sakala Desha Lyrics is a meaningful Odia Christian Song Lyrics. It says to praise God with a cheerful heart, based on Psalm 100.

He Sakala Desha Lyrics

He Sakala Desha
Prabhunka Udweshare Anand Dhwani Kara
Asa Hrustachitte Seba Kara Sarbe
Mahamahima Prabhunkara
Anananda Ullase Gana Karu Karu
Srichhamure Prabesha Kara

He Sakala Desha...

Hua Sarbe Gyata Prabhu Je Eshwara
Se Ama Nirmata Ame Tahankara
Ame Tahankara (2)
Mesha Tanka Chara Bhumira
Se Ama Eshwara Ame Tahankara
Mesha Ame Tanka Palara

He Sakala Desha...

Dhanyabada Saha Prabesha Dwarare
Staba Ganakara Tanka Pranganare
Tanka Stuti Kara (2)
Dhanyabada Arpana Kara
Se Ama Eshwara Ame Tahankara
Mesha Ame Tanka Palara

He Sakala Desha....

Se Mangalamaya Chirakala Paen
Tanka Prema Daya Tanka Kebe Sare Nahin
Tanka Biswasthata (3) Apara
Se Ama Eshwara Ame Tahankara
Mesha Ame Tanka Palara

He Sakala Desha...


More Odia Christian Song Lyrics

No comments:

Home Ads

Powered by Blogger.