Blogger news

Yogya Hai Prabhu Lyrics

Yogya Hai Prabhu Lyrics | Krishna Priya Elliot

Yogya Hai Prabhu Lyrics


Jharno ki tarah mujhme tu bahe
Jeevan ka jal mujhe pilae
Saathi ki tarah sang sang tu chale
Jeevan ko mere, tu badhaye. x 2

Tu aradhana ke yogya hai prabhu
Tu mahima ke yogya hai

Tu aradhana ke yogya hai prabhu
Tu mahima ke yogya hai

Saasnon ki tarah mujhme tu base
Jeevan ko mere tu chalaye,
Dhadkan ki tarah mere dil me tu dhadke,
Aatma me mujhe jilaye

Tu aradhana ke yogya hai prabhu
Tu mahima ke yogya hai

Tu aradhana ke yogya hai prabhu
Tu mahima ke yogya hai

Tu yogya hai mere jeevan me
Sada yogya hai mere jeevan me
Tu yogya hai
Tu yogya hai x 4

Apne waadon pe tu hai atal
Ab mujhko na kisi ka dar
Tu yogya hai
Tu yogya hai x 4

Tu aradhana ke yogya hai prabhu
Tu mahima ke yogya hai

Tu aradhana ke yogya hai prabhu
Tu mahima ke yogya hai x 4

Thank you for visiting and going through this Yogya Hai Prabhu Lyrics. The song says our God is worthy to be praised.

No comments:

Home Ads

Powered by Blogger.