Blogger news

Tor Guna Ke Gauthimi Lyrics

Tor Guna Ke Gauthimi - Christian Sambalpuri Song Lyrics

Tor Guna Key Gauthimi Lyrics

Tor Guna Key Gauthimi
Tor Na Ke Bhajuthimi
Tor Gun Ke Guthimi
Tor Na Ke Bhajuthimi
Rati Ti Dina
Mo Jishu Rajan
Mo Jisu Rajana
Tor Guna Ke Gai
Tor Na Ke Bhaji
Biti Jau Ae Mo Jibana
Tue Saha Hele Dar Nae Mate
Tue Saha Helele Dar Nae Mate
Kati Jau Ae Mo Jibana


No comments:

Home Ads

Powered by Blogger.