Blogger news

Prabhu Mor Sangi Re Lyrics

Prabhu Mor Sangi Re Lyrics | Sadri Christian Song Lyrics

Prabhu Mor Sangi Re Lyrics

Prabhu Mor sangi re
Haire mor sangi re
Haire mor sangi re
Tokhe moi khojona
Tokhe moi khojona
Aao prabhu mor jeewan meh
Tokhe moi khojona
Tokhe moi khojona
Aao prabhu mor jeewan meh
Prabhu Mor sangi re
Haire mor sangi re
Haire mor sangi re
Tokhe moi khojona
Tokhe moi khojona
Aao prabhu mor jeewan meh
Tokhe moi khojona
Tokhe moi khojona
Aao prabhu mor jeewan meh

Akash ke dekhona
Taramaan ke dekhona moi
Tore yaad awel mokhe re
Tore yaad awel mokhe re
Tore yaad awel mokhe re

Akash ke dekhona
Taramaan ke dekhona moi
Tore yaad awel mokhe re
Tore yaad awel mokhe re
Tore yaad awel mokhe re

Prabhu Mor sangi re
Haire mor sangi re
Haire mor sangi re
Tokhe moi khojona
Tokhe moi khojona
Aao prabhu mor jeewan meh
Tokhe moi khojona
Tokhe moi khojona
Aao prabhu mor jeewan meh

Panchi bhi gawi geet
Nadi bhi gawi geet re
Tore geet gawe sobe re
Tore geet gawe sobe re
Tore geet gawe sobe re

Panchi bhi gawi geet
Nadi bhi gawi geet re
Tore geet gawe sobe re
Tore geet gawe sobe re
Tore geet gawe sobe re

Prabhu Mor sangi re
Haire mor sangi re
Haire mor sangi re
Tokhe moi khojona
Tokhe moi khojona
Aao prabhu mor jeewan meh
Tokhe moi khojona
Tokhe moi khojona
Aao prabhu mor jeewan mehNo comments:

Home Ads

Powered by Blogger.