Blogger news

Jibana Sagara Tire Lyrics

Jibana Sagara Tire Lyrics - Christian Odia Lyrics

Jibana Sagara Tire
Jadi Duhkha Lahari Uthe
Buji Dia Due Akhi
Jao Jishura Charane Loti | 0 |

Parama Bandhu Se Je
Nebe Jibana Nauka Bahi
Biswasa Rakha Mane
Subhe Tankari Madhu Bani | 1 |

Duhkha Kahinki Tebe
Se Ta Duhkha Sukhara Sathi
Kahi Dia Mana Katha
Mane Labhiba Ashesha Shanti | 2 |No comments:

Home Ads

Powered by Blogger.