Blogger news

Dekha Dekha Asuachhanti Lyrics

Dekha Dekha Asuachhanti Lyrics - Odia Jesus Song

Dekha Dekha Asuachhanti
Gaurabe Jishu Raaja
Akhira Palake Uthibe
Jete Tanka Sadhu Praja
A Mara Sharira Heba Rupantara
Akhyaya Amara Hoiba | 0 |

Gaijiba Tanka Prasansa Gita
Duta Gana Sathe Hoi Milita
Hosanna..........Hosanna
Asa Jiba Se Mahabhoje
Hoe Nimantrita Asichhu Jete
Anand Ullase Jiba Jisu Pase
Swargiya Sangeeta Gaeba | 1 |

Ehi Dekha Dishe Swargadwara
Nahin Aau Bhaya Marana Dara
Hosanna.........Hosanna
Swarga Duta Hasta Prasari
Neijibe Raaja Swagata Kari
Kahibe Se Tote
Rahibu Nirate
Sada Mora Sathe
Swarga Dhame | 2 |


Dekha Dekha Asuachhanti is a meaningful Odia Jesus Song. It talks about the second coming of Jesus Christ and how we be transformed.

No comments:

Home Ads

Powered by Blogger.