Blogger news

Kannirelamma Song Lyrics

Kannirelamma Song Lyrics | Jesus Songs Telugu Lyrics

Kannirelamma Song Lyrics

Kanneerelammaa Karuninchu Yesu… Ninnu Viduvabodammaa
Kalavarapadakammaa Karuninchu Yesu… Ninnu Viduvabodammaa
Karuna Choopi Kalatha Maanpe Yese Thodammaa

Neekemi Ledhani Emi Theledhani
Annaaraa Ninnu Avamaanaparichaaraa
Thalaraatha Inthenani Tharuvatha Emavunonani
Repatini Goorchi Chinthinchuchunnaavaa
Chinthinchakannaa Yesu Maatalu Marichaavaa
Maaraanu Madhuramgaa Maarchenu Choosaavaa

Kanneerelammaa Karuninchu Yesu… Ninnu Viduvabodammaa
Kalavarapadakammaa Karuninchu Yesu… Ninnu Viduvabodammaa

Neekevaru Lerani… Em Cheyalevani
Annaaraa Ninnu Niraashaparichaaraa
Puruganti Vaadanani… Eppatiki Inthenani
Naa Brathuku Maaradhu Ani… Anukuntu Unnaava
Nenunnaananna Yesu Maatalu Marichaavaa
Kanneeru Naatyamugaa… Maarchunu Chusthaavaa

Kanneerelammaa Karuninchu Yesu… Ninnu Viduvabodammaa
Kalavarapadakammaa Karuninchu Yesu… Ninnu Viduvabodammaa


Thank you for visiting and going through this Jesus Songs Telugu Lyrics. God Bless You.

No comments:

Home Ads

Powered by Blogger.